Za sve one koji vole da pokažu svoje znanje putem interneta, mogu se igrati sa nama u WEB KVIZU "Super genije" na site-u B92! Najbolji od najboljih imaće šansu da se bore u TV kvizu za glavnu nagradu!