Tip - Qatar 2022 -
Chipsy Qatar 2022

Srbija

Tim: Ljungbergove bebe
Menadžer: Danka Mihajlović
Poena u ovom kolu: 0  Broj bodova Trenutni plasman
Prvo kolo 48 313
Drugo kolo 61 75
Treće kolo 54 125
Eliminacije 93 4
Ukupno 256 29